องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  แจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วม หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 4]
 
  กรมควบคุมโรค ประกาศเตือน 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ ช่วงฤดูฝน[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น โนรู (NORU)?[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 10]
 
  หลักการจัดการขยะโดยใช้หลัก 3 R[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ยุติปัญหาความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการ กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 19]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 16]
 
  1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนน หมู่ที่ 2 บ้านเขากระแต หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยกระบอก เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน [วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big cleaning Day ณ วัดจันทรังษีถาวร หมู่ที่ 12 บ้านซำปาตอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7