องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 29 เม...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 54]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ในตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และวัดโนนฝาวพุทธราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปร...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 63]
 
  ร่วมโครงการจิตอาสาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ วัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 83]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy)[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 111]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 86]
 
  การอบรม ให้ความรู้ตามหลักสูตร ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการป้องกันควบคุมโรคสำหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 92]
 
  การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 112]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 103]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดโรงพยาบาลสนามโนนฝาวพุทธรักษา[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 91]
 
   การเข้ารับการประเมิน1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีจากคณะกรรมการประเมิน[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 95]
 

หน้า 1|2|3