องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้มอบหมายให้ นายสมปราชญ์ โคตรเสน เจ้าพนักงานธุรการ (รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) นายสมประสงค์ อินเป้ง พนักงานดับเพลิง นายนิรันดร์ ถิ่นตะเคียน พนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-04-18
2022-04-12
2022-04-07
2022-03-16
2022-03-09
2022-03-08
2022-03-08
2022-03-03
2022-02-23
2022-02-23