องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565


วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-01
2022-10-28
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-04