องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy)


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายวรวิทย์  ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนตะเคียน พร้อมด้วยนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนทุกคน ร่วมกิจกรรมแสดง เสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy) บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

2023-10-31
2023-07-14
2023-06-09
2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2023-02-10
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10