องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

21  ก.ย. 2565 จ้างตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565 ซื้อตามโครงการจัดทำศูนย์สื่อเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565 จ้างก่อสร้างฐานรากถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านเขากระแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ 81-3207 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมเเซมรถกระเช้าไฟฟ้า 82-2379 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565 ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 9012 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565 จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย หนองคล้า-โป่งค่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 จ้างบริการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 จ้างออกแบบจ้างบุคคลภายนอกเพื่อรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสูง ช่วงคลองห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)