องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]64
2 แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 12 ม.ค. 2565 ]62
3 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2565 ]64
4 ผลการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา [ 4 ม.ค. 2565 ]65
5 แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 4 ม.ค. 2565 ]61
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 30 ก.ย. 2564 ]60
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัย สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]61
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]60
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]60
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3