องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรม ส่งเสริมและการขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 28 มี.ค. 2566 ]754
2 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 23 มี.ค. 2566 ]749
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี [ 22 มี.ค. 2566 ]755
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2566 ]755
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]754
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]756
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2566 ]747
8 ประมวลจริยธรรมของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 22 เม.ย. 2564 ]753
9 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]755
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ม.ค. 2562 ]756
 
หน้า 1|2