องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎบัตรตรวจสอบภายใน งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]947
2 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2567-2571 [ 3 ต.ค. 2566 ]949
3 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]948
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 มี.ค. 2566 ]950
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]946
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]949
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]947
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]951
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]948
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]952
 
หน้า 1|2