องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]129
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 16 เม.ย. 2564 ]121
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 เม.ย. 2564 ]131
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 เม.ย. 2564 ]128
5 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล(ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 16 เม.ย. 2564 ]129
6 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]124
7 ขั้นตอนการลงทะบียนทางหลวงชนบท [ 16 เม.ย. 2564 ]132
8 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" [ 16 เม.ย. 2564 ]137
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 พ.ย. 2561 ]138