องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
การจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]890
2 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]890
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]891
4 ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุยาญและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]890
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]890
6 ขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 5 ก.พ. 2563 ]890