องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข [ 13 มิ.ย. 2567 ]952
2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 29 ก.พ. 2567 ]953
3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทค [ 9 พ.ย. 2566 ]949
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]956
5 คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]950
6 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2566 ]951
7 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม [ 3 พ.ค. 2566 ]952
8 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 3 พ.ค. 2566 ]951
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2566 ]950
10 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 19 ม.ค. 2566 ]948
 
หน้า 1|2|3|4|5|6