องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวสารงานบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2565 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 เม.ย. 2565 ]10
3 การดำเนินการตามนโยบายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2564- 2566 [ 8 เม.ย. 2565 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]55
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครูผู้ดูแลเด็ก [ 4 ต.ค. 2564 ]61
7 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 21 พ.ค. 2564 ]60
8 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 พ.ค. 2564 ]56
9 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองช่าง [ 21 พ.ค. 2564 ]58
10 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฎิบัติราชการภายในกองคลัง [ 21 พ.ค. 2564 ]61
 
หน้า 1|2|3