องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 - 2569 [ 11 ต.ค. 2566 ]1118
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]1120
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]1118
4 ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 12 มี.ค. 2564 ]1117
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]1117
6 ประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 มิ.ย. 2562 ]1119
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 4 มิ.ย. 2562 ]1117