ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมชัย ชั่งสี
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :