องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ดำเนินการจัดทำ ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ