องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ