องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  ลงพื้นที่มอบป้ายซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน และลงสำรวจซ่อมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลวังตะเคียน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 32]
 
  ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 19]
 
  งานบุญกฐิน ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 22]
 
  สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 28]
 
  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมเข้าจังหวะและรำวงพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 27]
 
  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ป่าสาธารณะ หนองเอวะเม หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 132]
 
  แจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วม หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 63]
 
  กรมควบคุมโรค ประกาศเตือน 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ ช่วงฤดูฝน[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 60]
 
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น โนรู (NORU)?[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 66]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8