องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (N0 Gift Policy)[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 25]
 
  ลงพื้นที่มอบป้ายซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน และลงสำรวจซ่อมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลวังตะเคียน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 79]
 
  ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้ยากไร้ ร่วมกับ พมจ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 69]
 
  งานบุญกฐิน ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 72]
 
  สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 80]
 
  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 87]
 
  กิจกรรมเข้าจังหวะและรำวงพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 73]
 
  ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ป่าสาธารณะ หนองเอวะเม หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 170]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8