องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2567[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 55]
 
  การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน[วันที่ 2024-03-13][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 [วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 113]
 
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567[วันที่ 2024-02-15][ผู้อ่าน 180]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 2024-02-11][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังตะเคียนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพ [วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 162]
 
  กิจกรรมแสดงเสริมสร้างคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 140]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 161]
 
  การมอบหมายนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 39]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11