องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
  ลงพื้นที่สำรวจ ตามที่ได้รับมอบหมาย [วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 7]
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ถึง สะพานคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 7]
 
  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตำบลวังตะเคียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหว...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน Open House ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลวังต...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 5]
 
   วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดชุมชนโรงเรียน...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการอบรมอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 5]
 
  เป่าท่อระบายน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันดำเนินการเป่าท่อระบายน้ำ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ต้นไม้ใหญ่ กิ่งไม้ขวางสายไฟฟ้า และเกรงว่ากิ่งไม้จะหักขีดขวางการจราจร อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้จัดกิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2|3|4|5