องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ประจำเดือน เมษายน 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน เปิดการเรียนการสอน โดยในช่วงเช้า มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่และ อสม.จาก รพ.สต.วังตะเคียน มีการซักประวัติ เพื่อลงสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ต่อด้วย กิจกรรมอบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนากร นาคบุญธรรม เป็นวิทยากรพร้อมทำกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วย นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมพบปะและชมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11