องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมบริการ เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน
      องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ดำเนินให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2567 

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11