องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567


ประชาสัมพันธ์ "แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้กำหนดจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

เพื่อให้สุนัขหมาและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กัยประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงดูสัตว์ที่ถูกต้อง สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One data และเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเคียน

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11