องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรม"เอามื้อ สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


กิจกรรม"เอามื้อ สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ ที่7 มิถุนายน 2567

นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วยนายสมปราชญ์ โคตรเสน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการและนางสาวนิศาชล สิงห์ทองดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ร่วมกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล" อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01