องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบงานย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่11 บ้านเนินนางาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน


วันจันทร์ ที่10 มิถุนายน 2567

นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วย นายเสถียร สุดสี ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบงานย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่11 บ้านเนินนางาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01