องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ประสบปัญหาทางสังคม


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567

นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นางกิตติยา ชมสาร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.ปราจีนบุรี และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่13 ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุและผู้พิการ ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือต่อไป

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01