องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (สอนการแต่งหน้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567


โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (สอนการแต่งหน้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยนางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (สอนการแต่งหน้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวรายงาน มีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 25 ท่าน และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นางสาวเพ็ญศรี โชติรัตน์ เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ พร้อมทีมงาน มาสอนอาชีพเสริมทักษะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลวังตะเคียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้มีทักษะในการแต่งหน้าทำผม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01