องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567


ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพื้นที่บ่อขยะเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ไว้ตามสถานที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เด็กเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มองค์กร ประชาชนจิตอาสา อถล.ฯลฯ

การแต่งกาย แต่งกายเสื้อโทนสีเขียว หรือ ชุดสุภาพ

2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-06
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01