องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต


วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม? 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายก พร้อมข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-11