องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ถึง สะพานคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายสงัดเงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด จากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ถึง สะพานคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-11