องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน Open House ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุร


   วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จัดโครงการแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน Open House ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-11