องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านเขากระแตตำบล


   วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านเขากระแตตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565

2022-08-01
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-11