องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารตำบลวังตะเคียน นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายสงัด เงินเรียง นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ข้าราชการ? พนักงาน  พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดเนินสูง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29