องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2565


วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารตำบลวังตะเคียน นำโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นายสงัด เงินเรียง นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ข้าราชการ? พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม บูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ส่วนราชการและผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ณ วัดเนินสูง วัดใหม่สระบุรี และวัดคลองระกำ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29