องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


เป่าท่อระบายน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันดำเนินการเป่าท่อระบายน้ำ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว


วันจันทร์? ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่? หมู่ที่ 8? บ้านเนินสูง ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ขอความอนุเคราะห์เป่าท่อระบายน้ำ? งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ? สมาชิกสภา?อบต.? ?ผู้นำชุมชน? และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันดำเนินการเป่าท่อระบายน้ำ? ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29