องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


เป่าท่อระบายน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันดำเนินการเป่าท่อระบายน้ำ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว


วันจันทร์? ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่? หมู่ที่ 8? บ้านเนินสูง ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ขอความอนุเคราะห์เป่าท่อระบายน้ำ? งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ? สมาชิกสภา?อบต.? ?ผู้นำชุมชน? และชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันดำเนินการเป่าท่อระบายน้ำ? ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2023-06-09
2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2023-02-10
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-08