องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการอบรมอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงานโครงการอบรมอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29