องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ยุติปัญหาความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565


       วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ยุติปัญหาความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 โดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เยาวชน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ยุติปัญหาความรุนแรงและห่างไกลยาเสพติด  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29