องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการ กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565


      วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จัดกิจกรรมโครงการ “กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เข้าร่วมอบรมโครงการ “กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29