องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2565


             วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นายสงัด เงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมกิจกรรมเพ้นท์เสื้อ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29