องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2565


             วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นายสงัด เงินเรียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมกิจกรรมเพ้นท์เสื้อ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-01
2022-10-28