องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


        วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

2022-10-04
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-14
2022-09-10
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-04
2022-08-30
2022-08-29