องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


งานบุญกฐิน ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน? นายสงัด เงินเรียง นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายก นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม หมู่ที่ 1 บ้านโนนฝาว ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (กองกฐินสายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จำนวนเงิน 12,000 บาท)

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08