องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าจังหวะและรำวงพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันพุธ? ที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน? นายสงัด เงินเรียง นายธีรวุฒิ น้อมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายก นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และชมรมผู้อายุตำบลวังตะเคียน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน กิจกรรมเข้าจังหวะและรำวงพื้นบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11