องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันศุกร์? ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน? มอบหมายให้ นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และชมรมผู้อายุตำบลวังตะเคียน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-08
2022-11-01
2022-10-28