องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันศุกร์? ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์ ยังคิด? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน? มอบหมายให้ นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และชมรมผู้อายุตำบลวังตะเคียน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-26
2023-12-25
2023-12-25