องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียนว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดย นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน นางแว่น ไพรเจริญ เลขานุการนายก นางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียนว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11