องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการ รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมปริมาณประชากรสุนัขและแมวไม่ให้มีมากเกินไป ลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คน ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว และลดปริมาณสัตว์จรจัดในพื้นที่วัดบ้านเนินหินกอง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดบ้านเนินหินกอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสุนัข จำนวน 18 ตัว แมว จำนวน 5 ตัว รวมทั้งสิ้น 23 ตัว เรียบร้อยแล้ว

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11