องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับ(โอนย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 27 มิ.ย. 2566 ]243
2 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [ 13 มิ.ย. 2566 ]869
3 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ปีพุทธศักราช 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]761
4 การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]749
5 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 29 พ.ค. 2566 ]748
6 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูการระบาด [ 29 พ.ค. 2566 ]750
7 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ [ 23 พ.ค. 2566 ]750
8 เฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) หรือโรคลมแดด [ 18 พ.ค. 2566 ]749
9 ขอดูสัญญาจ้างบุคคล [ 12 พ.ค. 2566 ]727
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [ 28 เม.ย. 2566 ]726
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19