องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาว [ 26 มี.ค. 2567 ]58
2 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำหจังวัดปราจีนบุรี [ 6 มี.ค. 2567 ]106
3 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 1 มี.ค. 2567 ]210
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 ม.ค. 2567 ]1006
5 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]1018
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสวนปราจีนารามอำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี [ 21 ธ.ค. 2566 ]1028
7 การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1016
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]1012
9 แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข [ 10 พ.ย. 2566 ]968
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]960
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21