องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]5
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 แระจำปี 2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
4 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2566 ]907
5 ประชุมวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี2566 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2566 ]904
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]904
7 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนสมัยสามัญสมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2566 ]903
8 รายงานงานประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก /2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]904
9 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 [ 19 มิ.ย. 2566 ]905
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องการกำหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ 2566 และ การประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปีพ.ศ 2567 [ 15 มี.ค. 2566 ]907
 
หน้า 1|2|3|4