องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
กิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2565 ]7
2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]24
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2565 ]35
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2565 ]36
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]112
6 แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 12 ม.ค. 2565 ]111
7 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2565 ]114
8 ผลการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา [ 4 ม.ค. 2565 ]109
9 แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 4 ม.ค. 2565 ]112
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 30 ก.ย. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3