องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเียน เรื่องรายงาน การรับ-จ่ายเงิน [ 7 พ.ย. 2565 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 เม.ย. 2565 ]128
3 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 4 เม.ย. 2565 ]122
4 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]160
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องประกาศงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ [ 27 ต.ค. 2563 ]154
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]154
7 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานแผ่นดิน [ 1 เม.ย. 2563 ]154
8 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2562 ]160