องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 18 มี.ค. 2567 ]15
3 แผนพัฒนาบุคลากร3ปี 2567 - 2569 [ 11 ต.ค. 2566 ]904
4 การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 24 มี.ค. 2566 ]905
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) [ 23 มี.ค. 2566 ]908
6 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]905
7 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]905
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]906
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2565 ]905
10 แผนพัฒนา บุคลากรปีงบประมาณ 2564-2566 [ 3 พ.ย. 2563 ]905