องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]85
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]99
3 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 (ITA) [ 3 มี.ค. 2565 ]95
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]89
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเตียน (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]109
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเตียน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]96
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]102
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]112
9 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต-4-ปี-พศ-2561-2564 [ 13 มิ.ย. 2560 ]106