องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]9
2 เรื่องมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบตวังตะเคียน [ 5 ต.ค. 2566 ]0
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 5 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]752
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]745
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.วังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]749
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 17 ต.ค. 2565 ]749
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (พ.ศ. 2566-2570) [ 24 ส.ค. 2565 ]747
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (พ.ศ. 2566-2570) [ 24 ส.ค. 2565 ]744
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]760
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]756
 
หน้า 1|2