องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 5 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]120
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]120
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.วังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]121
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 17 ต.ค. 2565 ]120
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (พ.ศ. 2566-2570) [ 24 ส.ค. 2565 ]120
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (พ.ศ. 2566-2570) [ 24 ส.ค. 2565 ]120
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]122
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]121
9 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 (ITA) [ 3 มี.ค. 2565 ]121
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]121
 
หน้า 1|2