องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 5 ต.ค. 2566 ]907
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]907
3 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2565 ]904
4 การรายงานผล15วัน [ 30 ก.ย. 2565 ]905
5 รายงานการรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]903
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]905
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ?ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]907
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]905
9 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]906
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]910
 
หน้า 1|2