องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]139
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ?ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]139
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]176
4 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]169
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]171
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]177