องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]726
2 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2565 ]720
3 การรายงานผล15วัน [ 30 ก.ย. 2565 ]720
4 รายงานการรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]719
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]720
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ?ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (เปิดรอบ 6 เดือนแรก) [ 29 มี.ค. 2565 ]719
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]719
8 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]720
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]718
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2564 ]716