องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]905
2 รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ จ่ายเงิน [ 5 ต.ค. 2565 ]905
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนเรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]904
4 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2565 ]903
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคะเคียน เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]916
6 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]909
7 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]912
8 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]913
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]911
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2563 ]909
 
หน้า 1|2