องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคะเคียน เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]121
2 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]121
3 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]121
4 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]121
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]121
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 8 พ.ค. 2563 ]121
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 3 ก.พ. 2563 ]121