องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 13 มี.ค. 2566 ]3
2 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลวังตะเคียน [ 10 มี.ค. 2566 ]10
3 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]192
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 16 เม.ย. 2564 ]193
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 เม.ย. 2564 ]200
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 เม.ย. 2564 ]201
7 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล(ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 16 เม.ย. 2564 ]194
8 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]191
9 ขั้นตอนการลงทะบียนทางหลวงชนบท [ 16 เม.ย. 2564 ]201
10 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" [ 16 เม.ย. 2564 ]206
 
หน้า 1|2