องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2567 ]13
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]909
3 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]908
4 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน [ 1 มี.ค. 2566 ]905
5 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]909
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 16 เม.ย. 2564 ]913
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 เม.ย. 2564 ]911
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 16 เม.ย. 2564 ]912
9 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล(ในระดับควบและนอกระดับควบ) [ 16 เม.ย. 2564 ]912
10 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2564 ]910
 
หน้า 1|2