องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [ 10 มิ.ย. 2565 ]720
2 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)?ประจำปีการศึกษา 2564 [ 7 มิ.ย. 2565 ]714
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) [ 11 พ.ค. 2564 ]714
4 ข้อมูลทั่วไป [ 4 ม.ค. 2564 ]718
5 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]719
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]718